DEALAPAC > Payoneerphiếu mua hàng

  • Tên trang web: Payoneer
  • URL: http://www.payoneer.com
  • Hơn
  • Sự miêu tả:Được thành lập vào năm 2005, Payoneer có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ và nắm giữ giấy phép MSB (Money Service Business) do FinCEN (Cơ quan thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ) và giấy phép tiền điện tử châu Âu, tập trung vào nền tảng của nền tảng phân phối rộng rãi của khách hàng. Cung cấp cho thế giới: Người bán Trung Quốc bán vỏ điện thoại di động ở Amazon Hoa Kỳ, người Ấn Độ đã viết mã cho công ty Anh trên elance.com, chủ nhà Nhật đã thuê nhà trên Airbnb và Payoneer có thể tính tiền hoa hồng cho các nền tảng này. Nó cũng hỗ trợ mua lại hơn 150 loại tiền địa phương và được phát hành vào tài khoản ngân hàng nội địa của họ. Rào cản xuyên biên giới cho phép người dùng trải nghiệm tài chính Internet thực sự như là hoạt động kinh doanh cốt lõi của Payoneer.
  • Tất cả các mã giảm giá Khuyến mãi